cover-metamorfosenleidscherijn

Inleiding

Even ten westen van Utrecht, aan de overkant van het Merwedekanaal, lag van oudsher een afwisselend gebied van akkers, weilanden, drassig land en hogere gronden met rivierklei, waar vooral fruittelers hun boomgaarden en kassen hadden. Dit buitengebied werd in de jaren negentig van de twintigste eeuw gekozen als locatie voor het grootste stadsuitbreidingsproject in de Nederlandse geschiedenis: Leidsche Rijn. Over een periode van dertig jaar zou er een stadsdeel verrijzen voor 100.000 mensen. Een nieuw deel van Utrecht dat zou bestaan uit meer dan 30.000 woningen en waar meer dan 40.000 mensen zouden werken.

Rond de tijd dat de eerste plannen hun beslag kregen, in 1996, kreeg Gerry Hurkmans van het projectbureau Leidsche Rijn de opdracht om het gebied te fotograferen, bij wijze van nulmeting ten opzichte van ingrijpende ontwikkelingen die zouden volgen. Als zoon van een architect van buitenwijken in Noord-Brabant was hij gevoelig voor de kwetsbaarheid van het landschap en het besef dat dit allemaal zou verdwijnen. Hij nam zich voor die verdwijning en de verschijning van een nieuwe wereld stap voor stap te volgen, jaar in jaar uit, om zo de fascinerende aanblik van zo’n grootschalige metamorfose te kunnen vastleggen.

Zoiets kan alleen bij de gratie van een uitgewerkt plan van aanpak. Met de kaart en de bouwplannen op tafel koos hij 63 locaties, die hij ieder jaar in alle windrichtingen zou fotograferen. Om de weidse blik te behouden en die niet door gebouwen en bomen te zien afgedekt, besloot hij te werken vanaf een hoogwerker, die een standpunt van twintig meter hoogte mogelijk maakt. Als aanvulling maakte hij jaarlijks luchtfoto’s, ook weer vanuit de meest gunstige richtingen en invalshoeken. Het Projectbureau Leidsche Rijn gebruikte een deel van de beelden voor zijn publiciteit. Om de metamorfose van dit groene buitengebied tot Utrechts stadsdeel te kunnen overzien en oog te krijgen voor de weemoed en de schoonheid van dat proces, is er nu dit boek, Metamorfose Leidsche Rijn, met het meest sprekende materiaal uit de afgelopen twintig jaar.

Let vooral op de horizon, waar hoge schoorstenen en kerktorens als oriëntatiepunten dienstdoen, laat je niet in de luren leggen door sloten en straten, die zomaar opduiken en weer verdwijnen. En krijg oog voor de grote verscheidenheid aan buurten en gebouwen in Leidsche Rijn, dat iets van stad, dorp, suburb en buitengebied in zich heeft.